Wilhelm Löhe (1808-1872) PDF

Zobacz też: Brewiarz jako księga liturgiczna. Liturgia Godzin w opactwie Heiligenkreuz w Dolnej Austrii. Oficjum Liturgii Godzin, wilhelm Löhe (1808-1872) PDF do nas dotarło, powstało w łonie Kościołów chrześcijańskich pochodzenia pogańskiego w III w.


Författare: Hermann Schoenauer.

Nach Antritt seiner ersten Pfarrstelle in Neuendettelsau 1837 entfaltete Löhe von hier aus sein umfassendes Wirken, das ihn weit über Deutschland hinaus bekannt werden ließ. 1854 gründete er die erste Diakonissenanstalt in Bayern, in deren Nachfolge heute die Diakonie Neuendettelsau steht. Bewusst als Ausbildungsstätte ins Leben gerufen, engagierte sich die Diakonissenanstalt auf dem Gebiet der Behindertenfürsorge und -pädagogik, im Krankenhauswesen, in der Altenhilfe, der Kleinkinderbetreuung und vor allem in der über die Elementarschule hinausgehenden Ausbildung junger Mädchen und Frauen. Ferner widmete sich Löhe bereits seit Anfang der 1840er Jahre der Betreuung deutscher Auswanderer nach Nordamerika. In diesem Band werden Person und Wirken Wilhelm Löhes aus den Blickwinkeln der Theologie, der Diakoniewissenschaft, aber auch der Kultur- und Sozialgeschichte beschrieben.

Istnieje wiele teorii na temat zależności pierwotnej chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej od modlitwy Izraela. Konkretnych zapożyczeń z judaizmu, według Roberta Tafta SJ, nie da się wykazać wprost. Podobnie czynili tak Esseńczycy i Terapeuci. Słowo Chrystusa niech w was mieszka w bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach. W tym wczesnym okresie zależność chrześcijańskiej modlitwy godzin można z całą pewnością wykazać właśnie co do różnych pór dnia i nocy przeznaczanych na modlitwę. 3 i 49 oraz Pedagog 2. Znał te same pory modlitwy co Kościół w północnej Afryce.

Modlitwa poranna mogła być w domu. Trudno jest powiedzieć, jaka była treść tych modlitw. VII, 30:10, opisuje on problem Kościoła III wieku z powodu hymnów używanych przez heretyków. W wyniku edyktu Konstantyna w 313 r. Kościół mógł swobodnie zaistnieć w społeczeństwie Cesarstwa rzymskiego.

Jednak, mimo iż oficjum liturgiczne doznało niezwykłego wzrostu, rozwój ten był ewolucjny, nie miał charakteru rewolucji. To, co nowe nie było negacją starszych form, lecz ich rozwinięciem. Dokumenty pisemne są świadectwem powszechnie istniejącego już w tym czasie ustalonego cyklu codziennych, wspólnych publicznych celebracji. Pierwsze dwa typy liturgii godzin ewoluowały jednocześnie od połowy czwartego stulecia. W tym okresie kościół biskupi był centrum całego życia liturgicznego diecezji. Oficja liturgiczne w katedrach były celebracją z udziałem świeckich wiernych. Cezarei w Palestynie od 313 r.

Jest to bowiem z pewnością niemały znak Bożej mocy, że na całym świecie w kościołach Bożych rano, gdy wschodzi słońce i w godzinach wieczornych hymny, uwielbienie i prawdziwie boskie rozkosze są ofiarowane Bogu. Prawdziwie boską rozkoszą są hymny wznoszone wszędzie na ziemi w Jego Kościele w godzinach porannych i wieczornych. Euzebiusz był podstawowym psalmem katedralnej modlitwy wieczornej w tym czasie. Księgę zawierającą teksty liturgii godzin nazywa się niekiedy brewiarzem. Podstawowym elementem modlitwy brewiarzowej są psalmy.