Homo medialis PDF

Homoseksualiteit is seksualiteit tussen mensen van hetzelfde geslacht. Deze term verwijst dus enerzijds naar seksuele verlangens naar mensen van hetzelfde geslacht, alsook anderzijds naar een seksuele identiteit, geaardheid of oriëntatie gekenmerkt door een romantisch of seksueel verlangen naar mensen van de homo medialis PDF sekse.


Författare: Manfred L. Pirner.

De term homoseksualiteit is vaak synoniem voor de mannelijke homoseksualiteit en alszodanig worden in dit artikel beide aspecten beschreven, mede omdat ook vanuit de geschiedschrijving de nadruk op homoseksualiteit tussen mannen ligt. Hoewel homoseksualiteit van alle tijden is, werd en wordt het in veel culturen afgekeurd, waardoor homoseksuelen vaak slachtoffer van achterstelling, discriminatie of zelfs vervolging werden en worden. Het woord ‚homoseksueel‘ werd bedacht door de Hongaarse journalist Karl Maria Kertbeny in 1869. Seksuele voorkeur voor de andere sekse wordt sinds het begin van de twintigste eeuw heteroseksualiteit genoemd. Voor het verlangen van man of vrouw naar een geslachtsgenoot, maar niet speciaal een seksuele gedraging, wordt ook wel de term homofilie gebruikt. Gay: uit het naoorlogse Engels overgenomen term. Nicht: in Nederland geaccepteerde benaming tussen homo’s onderling, maar vaak afkeurend bedoeld door buitenstaanders.