HACCP PDF

Naar navigatie springen Naar zoeken springen HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen dienen hierdoor alle aspecten van het voortbrengingsproces te HACCP PDF en op gevaren te analyseren. HACCP heeft zijn oorsprong in de Amerikaanse ruimtevaart. Omdat het daar niet mogelijk is om bedorven voedselpartijen terug te sturen naar de fabriek en te vervangen door betere producten, werd het mislukken van een kostbare missie door voedselvergiftiging als een onacceptabel risico gezien.


Författare: Ulrike Arens-Azevedo.
Jeder Betrieb, der Lebensmittel produziert, verarbeitet und anbietet, hat eine große Verantwortung für die Gesundheit der Verbraucher. Das HACCP-Konzept ist ein wirksames Hilfsmittel, um Hygienemaßnahmen durchzuführen und die Sicherheit von Lebensmitteln zu gewährleisten. So wird es zu einem wichtigen Instrument des Qualitätsmanagements.
Dieses Buch zeigt, wie in jedem Betrieb ein HACCP-Konzept aufgebaut und praktisch umgesetzt werden kann.
– Rechtliche Informationen, mikrobiologische Grundlagen, Wichtiges über Allergien und Intoleranzen
– Praxiswissen zu Ausstattung und Räumen, Abfall und Entsorgung, Reinigung und Desinfektion sowie Schädlingsvermeidung und bekämpfung
– Hinweise zur praktischen Umsetzung, zu Personalhygiene und Hygieneschulungen
– Extra: Zahlreiche Checklisten, Kopiervorlagen und ein Schulungsfilm erleichtern die Arbeit
HACCP übersichtlich und verständlich erklärt

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar een systeem dat op zeven principes gebaseerd is. Bedrijven moeten dit systeem toespitsen op hun eigen situatie. Kortom: HACCP is een preventief systeem dat door bedrijven zelf moet worden uitgevoerd. Door de gezondheidsrisico’s in bereidings- en behandelingsprocessen op te sporen en deze vervolgens beheersbaar te maken, wordt de veiligheid van het product verhoogd. Geef per CCP de kritieke grenzen aan.

Stel vast hoe de CCP’s bewaakt ofwel „gemonitord“ worden. Pas verificatie toe — een periodieke check om na te gaan of de HACCP aanpak goed werkt. Houd documentatie en registraties bij — vastleggen wat je hebt aangepast en hoe. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 20 sep 2018 om 17:48. Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. L’HACCP si basa sul monitoraggio dei „punti della lavorazione“ degli alimenti in cui si prospetta un pericolo di contaminazione, sia di natura biologica che chimica o fisica.

Prima dell’adozione del sistema HACCP, le verifiche venivano effettuate a valle del processo produttivo, con analisi della salubrità del prodotto finito, pronto per la vendita al consumatore, e spesso il prodotto era consumato prima dell’individuazione dell’irregolarità. HACCP per tutti gli operatori del settore alimentare. 2006 e attuato in Italia , con quale viene inoltre definitivamente abrogato il e vengono decretate le sanzioni per inadempienza. Principio 3 Definizione dei limiti critici: Stabilire i limiti critici che devono essere osservati per assicurare che ogni CCP sia sotto controllo.