Die Reichsautobahn PDF

Tysklands motorvägar, Autobahn på tyska, är mycket väl utbyggda och håller en die Reichsautobahn PDF standard internationellt sett. I Tyskland finns också världens äldsta motorväg AVUS.


Författare: Michael Kriest.
Mit der zunehmenden Motorisierung in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts stellte sich europaweit die Frage nach der Notwendigkeit ausschließlich dem Kraftverkehr dienender Straßen. Nach zahlreichen, allerdings nur teilweise realisierten Planungen in den 1920er Jahren entstanden während der Herrschaft des Nationalsozialismus ca. 3.900 km Reichsautobahnnetz, über 2.500 km befanden sich im Bau – damals das weltweit größte Autobahnnetz und führend in technischen Standards, zugleich ein wichtiges Element der Propaganda. Die Konzeption des Reichsautobahnnetzes war geprägt durch das Spannungsfeld zwischen spezifischen politischen und ästhetischen Zielen der NS-Diktatur und einer die Planungen der Weimarer Zeit aufgreifenden Funktionalität der Verkehrsinfrastruktur. Die Arbeit analysiert ausgehend von den verschiedenen Motiven das Gesamtkonzept des Netzes anhand seiner räumlichen Struktur. Im Mittelpunkt stehen die bisher wenig untersuchten funktionalen Zwecke des Netzes und die Gestaltung.
Aufgrund der Bedeutung des Reichsautobahnnetzes als Zeugnis der NS-Zeit wie auch als verkehrstechnische Innovation befasst sich der zweite Teil der Arbeit mit der Denkmaleigenschaft der noch existierenden Relikte des Netzes. Bisher stehen überwiegend Einzelelemente der Reichsautobahn unter Denkmalschutz, kaum historische Strecken. Eine systematische Untersuchung sowie eine Inventarisierung durch die Denkmalpflege haben bis heute nicht stattgefunden. Wesentliche Denkmaleigenschaften manifestieren sich jedoch in der Netzstruktur der Reichsautobahn. Davon ausgehend wird u. a. ein Verfahren zur Inventarisation des vorhandenen Bestands mit einer Klassifizierung von Strecken dargestellt und an Beispielen erläutert. Ebenso werden Möglichkeiten des Schutzes der Netzrelikte diskutiert. Die heutige Verkehrsbedeutung der Autobahn stellt allerdings in denkmalpflegerischer Hinsicht eine erhebliche Problematik dar.

Till skillnad från bland annat Sverige och Schweiz har alla skyltar på motorvägarna i Tyskland blå botten. Motorvägssystemet når till nästan hela landet och fortfarande pågår utbyggnader. Till varje grannland leder idag minst en motorväg. Flera internationella motorvägar i Tyskland är mycket viktiga för hela Europa. Motorvägsstandarden i Tyskland är ganska blandad. Flera motorvägar är i mycket gott skick och har perfekt körbana som många gånger har minst tre körfält i vardera riktningen.

Det är dock långt ifrån samtliga motorvägar i Tyskland som är i detta skick. Många motorvägar har två körfält i vardera riktningen och dessutom är det inte ovanligt att de också saknar vägren. De tyska motorvägarna kan betraktas som mycket effektiva men de är inte de mest påkostade i Europa. Ett exempel på detta är, som redan nämnts, att de kan vara i äldre utförande utan vägren. Ett annat exempel är att belysning ytterst sällan förekommer på motorvägar i Tyskland. Egentligen är det bara motorvägssträckor i de största städerna som exempelvis Hamburg och Berlin som faktiskt har belysning på motorvägarna.

Motorvägarna i Tyskland har till stor del fri fart och Tyskland är idag, förutom Isle of Man, det enda landet i Europa som har allmänna vägar utan hastighetsbegränsning. I princip är jämna nummer väst-östliga och udda nummer nord-sydliga. Denna princip följs inte strikt för att åtskilliga motorvägar går på diagonalen. Nummer 1-9 går genom hela landet och går i nummerordning udda och jämna var för sig.

Ett undantag är A3 som går på diagonalen. Sedan finns vägar som har autobahnstandard utan att skyltas som motorväg, huvudsakligen andra vägkategorier som endast är högtrafikerade i vissa avsnitt. Teufelstalbrücke på A4 i Thüringen ritades av Paul Bonatz och var vid byggandet en av Europas modernaste broar. Under slutet av 1920-talet började det planeras fler motorvägar men de stora planerna kom först under 1930-talet. Enligt planen skulle motorvägar binda samman alla större städer. Dessa motorvägsbyggen pågick fram till 1943 och flera av dessa blev inte färdiga. 1933 påbörjades de stora motorvägsprojekten sedan nazisterna tagit makten och startat stora motorvägsprojekt för att få bort arbetslösheten.